Program transplantacji serca we Wrocławiu

Wydarzenia
25.05.2021
Walne Zebranie Członków Oddziału Wrocławskiego PTK
2021-05-25 Wrocław

W dniu 25.05.2021 r. on-line odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego po przyjęciu sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału w okresie 2019-2021 i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej Oddziału, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Oddziału za okres pełnienia przez nich w funkcji w okresie kadencji 2019-2021.

W wyniku tajnego głosowania do Zarządu Oddziału na  kadencję 2021-2023 wybrano:

- dr n. med. Rafał Wyderka – na Przewodniczącego-Elekta,

- dr hab. n. med. Joanna Jaroch – do  Zarządu,

- prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder – do  Zarządu,

- dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz – do  Zarządu,

- dr n. med. Konrad Kaaz – do  Zarządu,

- dr n. med. Bartosz Szafran – do  Zarządu,

- lek. Michał Furdal – do  Zarządu,

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję 2021-2023 wybrano:

- dr n. med. Piotr Niewiński

- lek. Paweł Siwołowski

- lek. Piotr Gajewski

 

W wyniku tajnego głosowania wybrano Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów PTK 2021-2023:

- dr n. med. Bartosz Szafran

- dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz

- dr n. med. Mateusz Sokolski

- lek. Magdalena Cielecka-Prynda

- dr hab. n. med. Joanna Jaroch

- dr n. med. Rafał Wyderka

- dr n. med. Ewa Mroczek

- dr n. med. Konrad Kaaz

- lek. Paweł Siwołowski


Więcej

50-lecie Oddziału

Jubileuszowe Posiedzenie
Oddziału Wrocławskiego PTK
z okazji 50-lecia Oddziału

25 listopada 2014 r.

Wrocław, Rynek
Sala Wielka Ratusza

 


Historia ośrodków

Sylwetki

konferencja

galeria

wideo-wyklady

     
Informacje o Oddziale
Przewodniczący:
Przewodniczący-Elekt:
Poprzedni Przewodniczący:
Dr n. med. Ewa Mroczek
Dr n. med. Rafał Wyderka
Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski
Członkowie Zarządu:

Dr hab. n. med. Joanna Jaroch
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder
Dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz
Dr n. med. Konrad Kaaz
Dr n. med. Bartosz Szafran
Lek. Michał Furdal

 

 

 

Instytut Chorób Serca
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: 71 736 42 00
Fax: 71 736 42 09
e-mail: mroczeke@wp.pl

 

Komisja Rewizyjna: Dr n. med. Piotr Niewiński
Lek. Paweł Siwołowski
Lek. Piotr Gajewski

Strona internetowa Oddziału:

lek. Michał Kosowski

   
Członkostwo
Nr konta:
ING Bank Śląski 08 1050 1025 1000 0023 2772 8636
 
 
Wypełnij elektorniczny formularz i zostań Członkiem PTK 

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PTK zapisywanie się do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest możliwe tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
Składki członkowskie

 

Składki członkowskie można opłacać przechodząc bezpośrednio do bazy PTK Członkowie.

 

Zostań Członkiem PTK
Jestem Członkiem PTK
 
Szczegółowe informacje na temat Członkostwa znajdują sie na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego